Как осуществляется переход на латиницу?

Когда Казахстан перейдет на латиницу?

План перехода на латиницу в 2025 году изменился. После того, как латиницу несколько раз меняли, правительство Казахстана объявило, что переход на новый алфавит будет осуществлен в 2023-2031 годах.

Перейдут ли на латиницу все школы?

Только казахские школы перейдут на латиницу. Однако без базовых знаний латинского алфавита в повседневной жизни жить в Казахстане сложно. Все вывески и документы будут на латинице.

Зачем Казахстану латинская графика?

Лингвисты считают, что введение латиницы поможет восстановить естественное звучание казахского языка, на который в советское время сильно повлиял русский язык. Однако политологи считают, что это снизит влияние России в Казахстане.

Как Узнать последний утвержденный вариант латиницы?

Латиницу еще до конца не утвердили, мы в своих приложениях (Конвертер) будем менять алфавит на новый вариант латиницы парарельно с государственной указкой. Нынешний Вариант Латиницы можно посмотреть здесь.

ЛатинскийАлфавитНаКазахском Новый вариант казахского алфавита на латинице от 20 февраля 2018 года© Официальный сайт Президента Казахстана

Қазақстан латын әліпбиіне қашан көшеді?

2025 жылы латын әліпбиіне көшу жоспары өзгерді. Латын әліпбиі бірнеше рет өзгертілгеннен кейін Қазақстан үкіметі жаңа әліпбиге көшудің 2023-2031 жылдар аралығында жүзеге асырылатынын мәлімдеді.

Барлық мектептер латынға көше ме?

Латын әліпбиіне тек қазақ мектептері ғана көшеді. Алайда, күнделікті өмірде Қазақстанда латын әліпбиін білмей өмір сүру қиынға соғады. Барлық белгілер мен құжаттар латын тілінде болады.

Қазақстанға латын графикасы не үшін қажет?

Тіл мамандары латын әліпбиін енгізу кеңестік дәуірде орыс тілінің қатты ықпалында болған қазақ тілінің табиғи дыбыстарын қалпына келтіруге көмектеседі деп есептейді. Алайда саясаттанушылар бұл Ресейдің Қазақстандағы ықпалын азайтады деп есептейді.

Латын әліпбиінің соңғы бекітілген нұсқасын қалай білуге ​​болады?

Латын әліпбиі әлі толық бекітілген жоқ, қосымшаларымызда (Конвертер) мемлекеттік көрсеткішпен қатар әліпбиді латын әліпбиінің жаңа нұсқасына ауыстырамыз. Ағымдағы латын нұсқасын мына жерден көруге болады.

ЛатинскийАлфавитНаКазахском Латын әліпбиіндегі қазақ әліпбиінің жаңа нұсқасы 2018 жылғы 20 ақпан© Қазақстан Президентінің ресми сайты

Несипбай Хадия

Itaque quidem optio quia voluptatibus dolorem dolor. Modi eum sed possimus accusantium. Quas repellat voluptatem officia numquam sint aspernatur voluptas. Esse et accusantium ut unde voluptas.